Blogi

Lakiuudistus

LakiuudistusTyöoikeus

Kommande ändringar i arbetsavtalslagens bestämmelser om konkurrensförbudsavtal

19.2.2021 — Utgångspunkten är den att en arbetstagare, efter att dennes anställningsförhållande med en arbetsgivare har upphört, omedelbart kan börja arbeta för en ny arbetsgivare vars verksamhet konkurrerar med den tidigare arbetsgivarens verksamhet.

Lakiuudistus

Lag om penningsamlingar - vad innebär s.k. "småskalig insamling"?

22.9.2020 — Den 1 mars 2020 trädde den nya lagen om penninginsamlingar i kraft. Den nya lagen är väl-kommen inte minst genom införandet av så kallad ”småskalig insamling” som betydligt under-lättar penninginsamling för såväl allmännyttiga stiftelser, föreningar och andra registrerade samfund som för mindre, oregistrerade grupper. Där penninginsamlingar tidigare har förutsatt tillstånd från polismyndigheten är det numera under vissa förutsättningar tillräckligt att göra en anmälan om anordnande av penninginsamling. Därtill har alltså kretsen av sammanslut-ningar som tillåts ordna penninginsamlingar vidgats.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä