Asianajoa vuodesta 1931.

Asianajotoimisto Reims & Co:n historia alkaa vuodesta 1931, jolloin Helsinkiin perustettiin Asianajotoimisto Lindqvist & Rothe. Nykyisen nimensä toimisto on saanut Christian Reimsiltä, joka aloitti toimiston asianajajana vuonna 1957 opiskeltuaan sitä ennen mm. Harvard Law Schoolissa Yhdysvalloissa.

Vastuuntunto ja luottamus

Reims & Co tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia oikeudellisia palveluita. Tehokas ja ammattitaitoinen toimintamme pohjautuu laajaan oikeudelliseen osaamiseen, vastuuntuntoon ja luottamukseen. Tarjoamme palveluita sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Toteutamme toimeksiannon yhteistyössä asiakkaamme kanssa, joten asiakas on aina tietoinen toimeksiannon eri vaiheista. Hoidamme myös jatkuvasti kertaluontoisia toimeksiantoja asiakkaille, joilla ei ole tarvetta säännöllisiin oikeudellisiin palveluihin. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Täsmällisyys ja kustannustehokkuus

Reims & Co hoitaa toimeksiannot täsmällisesti ja kustannustehokkaasti. Ongelmanratkaisun lähtökohtana on aina asiakkaan etu. Tärkeän osan asiakastyössämme muodostaa konsultointi, ennaltaehkäisevä suunnittelutyö sekä oikeudellinen riskianalyysi. Tarjoamme käytännönläheisiä ratkaisuja, joista asiakas hyötyy oikeassa hinta-laatu -suhteessa.

Palvelut yksityisille

Reims & Co tarjoaa kattavia juridisia palveluita yksityishenkilöille. Meillä on vankka kokemus yksityishenkilöitä koskevista oikeudenaloista. Hoidamme kuolinpesien selvittämisen ja jakamisen, avioerot, testamenttien ja avioehtojen laatimisen, sukupolvenvaihdokset ja muut omaisuuden luovutukset, erilaiset kiinteistö-, vuokra- ja työoikeudelliset asiat sekä oikeudenkäynnit. Lisäksi annamme veroneuvontaa. Meillä on myös pitkä kokemus kansainvälisten perheoikeudellisten asioiden hoitamisesta.

Palvelut yrityksille

Reims & Co palvelee koti- ja ulkomaisia asiakkaita kaikilla liikejuridiikan keskeisillä alueilla. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden johdosta tunnemme ja ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan keskeisen sisällön ja tavoitteet.

Asiakkainamme on sekä pörssiyhtiöitä että keskisuuria yhtiöitä ja perheyrityksiä seuraavilla toimialoilla; pankki-, vakuutus- ja sijoitustoiminta, koti- ja ulkomaankauppa, informaatioteknologia, perusteollisuus, rakentaminen, lääketeollisuus, terveydenhuolto, media- ja kustannusala sekä viihdeteollisuus. Palvelemme myös julkishallinnon yhteisöjä sekä säätiöitä ja yhdistyksiä.

Toimistolla on läheistä yhteistyötä Pohjoismaissa, muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien arvostettujen asianajotoimistojen kanssa. Reims & Co kuuluu lisäksi jäsenenä Cyrus Ross International -asianajotoimistojen yhteenliittymään. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi.

Erityisosaamisalueet

Arvopaperimarkkinaoikeus
Eurooppaoikeus
Hallinto-oikeus
IT-oikeus
Insolvenssioikeus
Immateriaalioikeus
Julkiset hankinnat
Kauppaoikeus
Kiinteistöoikeus
Kilpailuoikeus
Kuluttajansuoja
Kunnallisoikeus
Mediaoikeus
Oikeudenkäynnit
Perhe- ja jäämistöoikeus
Rakennusoikeus
Sopimusoikeus
Työoikeus
Vahingonkorvausoikeus
Vakuutusoikeus
Vero-oikeus
Välimiesmenettelyt
Yhdistys- ja säätiöoikeus
Yhtiöoikeus (mukaan lukien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
Ympäristö- ja kaavoitusoikeus
Yritysjärjestelyt

Hoidamme seuraavanlaisia toimeksiantoja

Perhe- ja jäämistöoikeus
avioehdot
avioerot
edunvalvonta-asiat
huoltajuuteen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät kysymykset
jäämistösuunnittelu
perinnönjaot ja ositukset
pesänselvitykset
sukupolvenvaihdokset
testamentit

Vero-oikeus
ennakkopäätökset
veroilmoitukset
veroneuvonta ja -suunnittelu
verovalitukset

Muuta
hallinto-oikeudelliset asiat
jakotoimitukset, ympäristö- ja kaavoituskysymykset
kiinteistöasiat
konkurssit
kuluttajansuoja
lainaan, panttaukseen ja takaukseen liittyvät asiat
lääketeollisuuteen liittyvät oikeudelliset asiat
oikeudenkäynnit
omaisuuden luovutukset
rahoitus- ja pääomamarkkinat
sopimusoikeudelliset asiat
työoikeudelliset asiat
vahingonkorvausasiat
vakuutusasiat
vuokra-asiat
yhteisöjen ja yksityishenkilöiden omaisuusjärjestelyt
yleinen liikejuridinen konsultaatio
yritysten perustamiset
yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt

Ilkka Tiivola, Asianajaja, varatuomari

Ilkka Tiivola

Asianajaja, varatuomari

Kate von Konow, Asianajaja

Kate von Konow

Asianajaja

Kristian Georgs, Asianajaja, varatuomari, osakas

Kristian Georgs

Asianajaja, varatuomari, osakas

Tarja Pietarila, Asianajaja, varatuomari, osakas

Tarja Pietarila

Asianajaja, varatuomari, osakas

Merituuli Lukkari, Asianajaja, varatuomari, osakas

Merituuli Lukkari

Asianajaja, varatuomari, osakas

Mikko Tyynilä, Asianajaja, varatuomari, osakas, liiketoimintajohtaja

Mikko Tyynilä

Asianajaja, varatuomari, osakas, liiketoimintajohtaja

Petteri Nygrén, Asianajaja, varatuomari

Petteri Nygrén

Asianajaja, varatuomari

Veronica Dalenius, Asianajaja, varatuomari

Veronica Dalenius

Asianajaja, varatuomari

Jussi Sarvikivi, Asianajaja

Jussi Sarvikivi

Asianajaja

Maria Renlund, Asianajaja (äityslomalla)

Maria Renlund

Asianajaja (äityslomalla)

Max Jaakkola, Asianajaja, varatuomari

Max Jaakkola

Asianajaja, varatuomari

Teemu Suominen, Lakimies

Teemu Suominen

Lakimies

Saija Rantala, Asianajaja

Saija Rantala

Asianajaja

Pihla Sunell-Kuuppo, Lakimies, varatuomari (äitiyslomalla)

Pihla Sunell-Kuuppo

Lakimies, varatuomari (äitiyslomalla)

Kirsi Gustafsson, Asianajosihteeri

Kirsi Gustafsson

Asianajosihteeri

Hannele Saaristo-Pouta, Asianajosihteeri

Hannele Saaristo-Pouta

Asianajosihteeri

Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Huomaathan, että muutimme kesällä 2017 kadun yli ja olemme nyt numerossa 15.

Google Maps

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Porvoo

Piispankatu 19 A. Huom! Ajalla 1.11.2018 - 31.3.2019 olemme osoitteessa Raatihuoneenkatu 3 A 24.
06100 Porvoo
Suomi

Google Maps

T +358 19 584 505

Ilkka Tiivola

Ilkka Tiivola

Asianajaja, varatuomari

Ilkka Tiivola hoitaa yritystoimintaan liittyviä toimeksiantoja. Hänellä on erityisosaamista yrityskaupoista, kiinteistöalan sopimusasioista, työoikeudesta, sekä lääketeollisuuden ja media-alan oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Ilkalla on myös pitkä kokemus oikeudenkäynneistä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
Kauppa- ja sopimusoikeus
Rakennus- ja kiinteistöoikeus
Immateriaalioikeus
Mediaoikeus
Työoikeus
Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Lataa CV

Kate von Konow

Kate von Konow

Asianajaja

Kate von Konowilla on huomattava määrä kokemusta yhtiö-, sopimus-, vero- ja työoikeudessa. Hän hoitaa yritysjärjestelyitä sekä sukupolvenvaihdosasioita, mukaan lukien maatilojen sukupolvenvaihdokset. Kate hoitaa myös kiinteistöoikeudellisia asioita. Useat säätiöt ja yhdistykset sekä perheyritykset konsultoivat häntä vakituisesti. Kate on toiminut useiden vuosien ajan monien perheiden neuvonantajana heidän perintöasioissaan sekä omaisuusjärjestelyjen yhteydessä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4840
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
Perhe- ja jäämistöoikeus
Säätiö- ja yhdistysoikeus
Sopimusoikeus
Kiinteistöoikeus
Vero-oikeus
 

Lataa CV

Kristian Georgs

Kristian Georgs

Asianajaja, varatuomari, osakas

Kristian Georgs hoitaa sekä yritystoimintaan liittyviä että yksityishenkilöitä koskevia siviilioikeudellisia toimeksiantoja. Hänellä on laaja kokemus omaisuusjärjestelyistä, kiinteistöoikeudesta sekä perintö- ja perheoikeudesta, erityisesti perinnönjaoista ja osituksista.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4844
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus
Sopimusoikeus
Perhe- ja jäämistöoikeus
Yhteisöjen ja yksityishenkilöiden omaisuusjärjestelyt
Säätiö- ja yhdistysoikeus
Kiinteistöoikeus

Lataa CV

Tarja Pietarila

Tarja Pietarila

Asianajaja, varatuomari, osakas

Tarja Pietarila hoitaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden asioita. Hänellä on laaja kokemus pienten ja keskisuurten yritysten juridisten asioiden hoitamisesta. Tarjan erityisosaamisalueisiin kuuluvat lisäksi perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät toimeksiannot, erityisesti perinnönjaot ja ositukset.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4847
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus
Sopimusoikeus
Perhe- ja jäämistöoikeus
Työoikeus
Oikeudenkäynnit

Lataa CV

Merituuli Lukkari

Merituuli Lukkari

Asianajaja, varatuomari, osakas

Merituuli Lukkari hoitaa erityisesti riidanratkaisuun sekä insolvenssioikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Merituulilla on laaja kokemus sananvapauteen ja yksityisyyden suojaan liittyvistä kysymyksistä. Hän hoitaa niiden lisäksi monipuolisesti työoikeuteen sekä perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja ja on edustanut asiakkaitamme useissa osaamisalueeseensa liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4828
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Perhe- ja jäämistöoikeus
Työoikeus
Oikeudenkäynnit
Mediaoikeus
Insolvenssioikeus
Sopimusoikeus
Yhtiöoikeus

Lataa CV

Petteri Nygrén

Petteri Nygrén

Asianajaja, varatuomari

Petteri hoitaa erityisesti riidanratkaisuun sekä perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Petterillä on laaja ja monipuolinen kokemus niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten edustamisesta erilaisissa oikeudenkäynneissä erityisesti osaamisalueisiinsa liittyvissä toimeksiannoissa. Hän on myös toiminut pesänselvittäjänä ja pesänjakajana kuolinpesissä sekä pesänjakajana avioero-osituksissa.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Perintö- ja perheoikeus
Oikeudenkäynnit
Työoikeus
Sopimusoikeus
Yhtiöoikeus
Kauppaoikeus

Koulutus

Asianajaja 2007
Varatuomari 2004
OTK Helsingin yliopisto 2002

Työkokemus

Asianajotoimisto Reims & Co, lakimies 2006-
Asianajotoimisto Tapani Taskinen, lakimies 2005-2006
Asianajotoimisto Marja Pelli-Nurmi, lakimies 2004-2005
Loviisan käräjäoikeus, notaari 2003-2004
Asianajotoimisto Marja Pelli-Nurmi, lakimies 2002-2003

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto
Suomen Lakimiesliitto
Nuoret Lakimiehet ry.

Kielitaito

suomi, ruotsi, englanti

 

Maria Renlund

Maria Renlund

Asianajaja (äityslomalla)

Maria Renlund keskittyy pääasiassa jäämistö- ja varallisuusoikeuteen. Hän avustaa myös monipuolisesti yhtiöoikeuteen ja yritysjärjestelyihin sekä verotukseen liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi Marialla on kokemusta kiinteistöihin liittyvistä kysymyksistä ja vuokralainsäädännöstä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Perhe- ja jäämistöoikeus
Sopimusoikeus
Vero-oikeus
Yhtiöoikeus
Kiinteistöoikeus
Kauppaoikeus
 

Lataa CV

Kirsi Gustafsson

Kirsi Gustafsson

Asianajosihteeri

Yhteystiedot

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Mikko Tyynilä

Mikko Tyynilä

Asianajaja, varatuomari, osakas, liiketoimintajohtaja

Mikko Tyynilä hoitaa erityisesti yhtiöoikeuteen, yrityksiä koskeviin rikosasioihin, sisäiseen tarkastukseen sekä jäämistöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Mikko Tyynilä on toiminut asiamiehenä monissa laajoissa oikeudenkäynneissä. Hän on sisäisten tarkastajien yhdistyksen jäsen. Liiketoimintajohtajana Mikko Tyynilän vastuulla on Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n strateginen kehittäminen.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4825
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Jäämistöoikeus
Oikeudenkäynnit
Sopimusoikeus
Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
Sisäinen tarkastus; erityisesti
väärinkäytöstilanteet ja -riskit
Vaativat yritystoimintaan liittyvät
rikosasiat

Lataa CV

Max Jaakkola

Max Jaakkola

Asianajaja, varatuomari

Max Jaakkola avustaa sekä yritys- että henkilöasiakkaitamme laaja-alaisesti erilaisten oikeudellisten toimeksiantojen hoitamisessa, erityisesti työ-, sopimus-, ja yhtiöoikeuden aloilla. Maxilla on myös kokemusta oikeudenkäynneistä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4833
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Työoikeus
Sopimusoikeus
Yhtiöoikeus
Oikeudenkäynnit
Kauppaoikeus
Vero-oikeus
Insolvenssioikeus
Julkiset hankinnat
Kilpailuoikeus

Koulutus

Asianajaja 2018
Åbo Akademi, kauppatieteiden maisteri 2018
Varatuomari 2014
Turun yliopisto, oikeustieteen maisteri 2013

Työkokemus

Asianajotoimisto Reims & Co Oy, lakimies 2014–
Päijät-Hämeen käräjäoikeus, käräjänotaari 2013–2014
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, tarkastaja 2013

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto
Suomen Lakimiesliitto
Työoikeudellinen yhdistys
Insolvenssioikeudellinen yhdistys

Kielitaito

Ruotsi
Suomi
Englanti
Saksa

 

Hannele Saaristo-Pouta

Hannele Saaristo-Pouta

Asianajosihteeri

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4845
F +358 9 644 643

Veronica Dalenius

Veronica Dalenius

Asianajaja, varatuomari

Veronica Dalenius hoitaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoja. Hänellä on laaja kokemus oikeudenkäynneistä sekä rikos- että riita-asioissa. Veronican erityisosaamisalueisiin kuuluvat rikosasioiden lisäksi perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät toimeksiannot, erityisesti perinnönjaot ja ositukset. Veronica palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielellä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4846

Erityisosaamisalueet

Perhe- ja jäämistöoikeus
Lapsioikeus
Oikeudenkäynnit
Rikosasiat

Lataa CV

Jussi Sarvikivi

Jussi Sarvikivi

Asianajaja

Jussi Sarvikivi hoitaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoja. Hänellä on laaja kokemus oikeudenkäynneistä etenkin vaativissa rikosasioissa, mutta myös riita-asioissa. Hän on hoitanut toimeksiantoja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Jussin erityisosaamisalueisiin kuuluvat rikosasioiden lisäksi perhe- ja jäämistöoikeusasiat sekä urheiluoikeuteen liittyvät toimeksiannot. Hän luennoi säännöllisesti ja on ollut mukana lainsäädäntöuudistuksia koskevissa työryhmissä. Lisäksi hän on toimii puheenjohtajana Suomen Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä. Jussi palvelee suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 4843

Erityisosaamisalueet

Rikosoikeus
Perhe- ja perintöoikeus (myös kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus)
Urheiluoikeus
Lapsioikeus
Oikeudenkäynnit

Lataa CV

Pihla Sunell-Kuuppo

Pihla Sunell-Kuuppo

Lakimies, varatuomari (äitiyslomalla)

Pihla Sunell-Kuuppo hoitaa laaja-alaisesti sekä yksityishenkilöiden että yritysten toimeksiantoja. Pihlan erityisosaamisalueisiin kuuluvat perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät toimeksiannot sekä oikeudenkäynnit. Pihla palvelee asiakkaitamme suomen, ruotsin, englannin ja ranskan kielellä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet


Perhe- ja perintöoikeus

Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Oikeudenkäynnit
Rikosoikeus

 

Koulutus

Varatuomari 2016
Asianajajatutkinto 2014
Helsingin yliopisto, oikeustieteen maisteri 2014
Uppsala Universitet, opiskelijavaihto 2013

Työkokemus

Asianajotoimisto Reims & Co, lakimies 2017-
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus / Raaseporin kanslia, käräjänotaari 2016
Asianajotoimisto Juhani Salmenkylä Ky, avustava lakimies 2014-2015

Jäsenyydet

Suomen Lakimiesliitto
Nuoret lakimiehet ry.

Kielitaito

suomi, ruotsi, englanti, ranska


 

 

Teemu Suominen

Teemu Suominen

Lakimies

Teemu Suominen avustaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaan sekä julkisiin hankintoihin ja vakuutus- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Ennen oikeustieteellisiä opintojaan Teemu on tehnyt uran asiakirjahallinnassa ja vakuutusalan tietojärjestelmäkehityksessä. Juristiksi valmistuttuaan hän on toiminut sopimushallinta- ja tietosuojatehtävissä.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja 

Julkiset hankinnat

Rakennus- ja kiinteistöoikeus

Vakuutusoikeus

Työoikeus

 

KOULUTUS

Helsingin yliopisto, oikeustieteen maisteri 2016

Åbo Akademi, filosofian maisteri, yleinen historia 2001

 

TYÖKOKEMUS

Asianajotoimisto Reims & Co Oy, lakimies 2017-

Helsingin kaupunki, sopimushallinnan suunnittelija ja tietosuojavastaava 2016-2017

Sos International Oy, Network coordinator 2009-2016

Muita hallinnollisia tehtäviä 2001-2008

 

JÄSENYYDET

Juridiska Föreningen i Finland

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys

It-oikeuden Yhdistys

Julkisten hankintojen yhdistys

Suomen Lakimiesliitto

 

KIELITAITO

Suomi, ruotsi, englanti, italia, ranska, espanja

Saija Rantala

Saija Rantala

Asianajaja

Saija Rantalalla on laaja kokemus oikeudenkäynneistä sekä rikos- että riita-asioissa. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat rikosasioiden lisäksi perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät toimeksiannot. Saija on myös toiminut pesänselvittäjänä ja pesänjakajana kuolinpesissä sekä pesänjakajana avioero-osituksissa.

Yhteystiedot

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Erityisosaamisalueet

Oikeudenkäynnit
Rikosasiat
Perhe- ja jäämistöoikeus
Lapsioikeus