Advokatverksamhet sedan år 1931.

Expertis.
Låt oss göra det komplicerade enkelt.

Med många specialister inom flera olika juridiska områden erbjuder vi våra kunder expertis och juridisk kunskap av toppkvalité. Genom att identifiera det väsentliga och klargöra det rättsliga perspektivet erbjuder vi dig rättshjälp som är förståeligt och förmånligt.

Ansvar och förtroende.

Reims & Co erbjuder sina klienter juridiska tjänster av hög kvalitet. Vår effektiva och yrkeskunniga verksamhet grundar sig på ansvar, förtroende och ett brett juridiskt kunnande. Vi erbjuder tjänster till både privatpersoner och företag. Våra uppdrag utför vi i nära samarbete med klienten, som vi fortlöpande informerar om uppdragets olika skeden. Vi handlägger också många uppdrag för klienter som inte regelbundet har behov av våra tjänster. Vi följer god advokatsed i all vår verksamhet.

Punktlighet och kostnadseffektivitet.

Vi tillhandahåller våra tjänster snabbt, punktligt och pålitligt. Utgångspunkten vid problemlösningen är alltid klientens intressen. En betydande del av byråns verksamhet består av fortlöpande konsultation, förebyggande planering och juridisk riskanalys. Reims & Co strävar till praktiska problemlösningar, där kostnaderna står i rätt proportion till intresset till fördel för klienten.

Reims & Co Helsingfors

Alexandersgatan 15 B, 6 vån.
00100 Helsingfors
Finland

Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Reims & Co Borgå

Biskopsgatan 19 A
06100 Borgå
Finland

Google Maps

T +358 19 584 505