Advokatverksamhet sedan år 1931.

Med många specialister inom flera olika juridiska områden erbjuder vi våra kunder expertis och juridisk kunskap av toppkvalitet. Genom att identifiera det väsentliga och klargöra det rättsliga perspektivet erbjuder vi dig juridisk rådgivning som är förståelig och förmånlig.

Ansvar och förtroende.

Reims & Co erbjuder sina klienter juridiska tjänster av hög kvalitet. Vår effektiva och yrkeskunniga verksamhet grundar sig på ansvar, förtroende och ett brett juridiskt kunnande. Vi erbjuder tjänster till både privatpersoner och företag. Våra uppdrag utför vi i nära samarbete med klienten, som vi fortlöpande informerar om uppdragets olika skeden. Vi handlägger också många uppdrag för klienter som inte regelbundet har behov av våra tjänster. Vi följer god advokatsed i all vår verksamhet.

Punktlighet och kostnadseffektivitet.

Vi tillhandahåller våra tjänster snabbt, punktligt och pålitligt. Utgångspunkten vid problemlösningen är alltid klientens intressen. En betydande del av byråns verksamhet består av fortlöpande konsultation, förebyggande planering och juridisk riskanalys. Reims & Co strävar till praktiska problemlösningar, där kostnaderna står i rätt proportion till intresset till fördel för klienten.

Reims & Co Helsingfors

Tölögatan 4 (i närheten av Riksdagshuset).

Finland

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ta kontakt