Verotus

On aika tarkistaa kiinteistöveropäätös vuodelle 2024

27.3.2024 — Kiinteistövero on vuosittainen, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Verohallinto lähettää päätökset maaliskuussa 2024, ja verovelvollisen on tarkistettava päätöksensä oikeellisuus. Vuonna 2024 kiinteistöveroa on nostettu useissa kunnissa. Verovelvollisilla on mahdollisuus vaatia kiinteistöveroarvon alentamista, jos kohteen käypä arvo on arvioitua alempi.

NyheterPerheoikeusPerintöoikeusUutiset

Byråns advokat Maria Renlund svarar i Hufvudstadsbladets juristspalt

18.3.2024 — Vår advokat Maria Renlund svarar regelbundet på frågor i Hufvudstadsbladets juristspalt. Maria svarar vanligen på frågor som gäller arvsrätt och förmögenhetsrätt. Här har vi samlat hennes senaste spalter (bakom betalmur).

NyheterUutiset

Reims & Co – en tvåspråkig advokatbyrå med anor från år 1931

6.11.2023 — I Finland finns det kring 20 000 jurister, varav endast cirka 2200 är advokater. Endast jurister som godkänts som medlemmar av Advokatförbundet får använda yrkesbenämningen advokat. Av Finlands 2200 advokater är endast en rätt så liten andel finlandssvenskar.

Rikosoikeus

Korkein oikeus antoi ratkaisun 7.7.2023 koskien asianomistajan henkilöllisyyden salaamista rikosasiaan liittyvässä hakemusasiassa

6.9.2023 — Korkein oikeus katsoi, että asianomistajan henkilöllisyys voidaan määrätä salassa pidettäväksi myös rikosasiaan liittyvässä hakemusasiassa. Samaa kysymystä koskeva lainmuutos tulee voimaan 1.10.2023

Perintöoikeus

Korkein oikeus puolsi kanteen tutkimista pesänjakajan toimivaltaan kuuluvassa asiassa

7.6.2023 — Korkein oikeus antoi 17.10.2022 ratkaisun (KKO 2022:57), joka koski erilliskanteen nostamisoikeutta pesänjakajan toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Asiassa oli kyse siitä, oliko erityisiä perusteita tutkia erilliskanne koskien testamentin pätevyyttä tuomioistuimessa, vaikka asian ratkaiseminen kuului lähtökohtaisesti pesänjakajan toimivaltaan.

Uutiset

Reims & Co hosting the spring 2023 Cyrus Ross-meeting

5.6.2023 — In May 2023, we had had the honor of organizing our second Cyrus Ross meeting in Helsinki.

Uutiset

Jussi Sarvikivestä uusi Asianajajaliiton media-asianajaja

31.5.2023 — Jo aiemmin julkisuudessa oikeudenhoidon kysymyksiä paljon kommentoinut toimistomme asianajaja Jussi Sarvikivi on aloittanut keväällä 2023 yhtenä Asianajajaliiton media-asianajajista.

PerintöoikeusPerheoikeus

Toimistomme osakas Ilona Piironen käsittelee palkitussa artikkelissaan puolisoiden välisen velan huomioimista omaisuuden erottelussa

31.10.2022 — Asianajajaliiton hallitus palkitsi Defensor Legisin numerossa 3/2021 julkaistun Ilona Piirosen artikkelin "Puolisoiden välinen vanhentunut tai tulkinnanvarainen velka omaisuuden erottelussa" Defensor Legis -kirjoittajapalkinnolla.

Työoikeus

Vuoden 2022 alusta voimaan tulleet muutokset työsopimuslain säännöksiin koskien kilpailukieltosopimuksia

12.5.2022 — Työntekijä voi työsopimussuhteen päättymisen jälkeen lähtökohtaisesti aloittaa välittömästi uuden työnantajan palveluksessa, jonka toiminta kilpailee aikaisemman työnantajan harjoittaman toiminnan kanssa.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs. Huom! 24.5.2024 lähtien osoitteemme on Töölönkatu 4, joka sijaitsee Eduskuntatalon lähistöllä.
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä