Asianajoa vuodesta 1931.

Asiantuntemus.
Teemme monimutkaisesta yksinkertaista.

Asianajotoimisto Reims & Co Oy toimii näin poikkeusaikanakin lähtökohtaisesti normaalein tavoin ja kaikki juristimme ovat palveluksessanne.

Neuvotteluja voidaan käydä hyvin helposti etäyhteydellä eikä se edellytä asiakkaalta kuin sähköpostiosoitteen, älypuhelimen ja mielellään tietokoneen. Mitään ohjelmistoja tai vastaavia ei tarvita ja neuvotteluun osallistujien määrä on käytännössä rajoittamaton. Teknisesti nämä neuvottelut ovat sujuneet hyvin ja niiden yhteydessä voidaan mm. yhdessä tutustua asiakirjoihin jaetulta näytöltä. Edelleen monessa tapauksessa ihan perinteisellä puhelinneuvottelullakin saadaan asioita vietyä eteenpäin. Toimistolla voidaan myös edelleen pitää palavereja toki viranomaisten mahdollisesti asettamia rajoituksia noudattaen.

Nyt voisi olla erityisen hyvä aika hoitaa kuntoon sellaiset lakiasiat, joiden hoitaminen normaaliaikana on jäänyt muiden kiireitten jalkoihin.

Asiantuntijoidemme ansiosta voimme tarjota vahvaa juridista tietämystä eri lainaloilta. Tunnistamme asiaasi liittyvät olennaiset seikat ja selvennämme niihin liittyvät lainsäädännölliset näkökulmat. Pystymme tarjoamaan sinulle selkeää ja kohtuuhintaista neuvontaa lakiasioissa.

Vastuuntunto ja luottamus.

Reims & Co tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia oikeudellisia palveluita. Tehokas ja ammattitaitoinen toimintamme pohjautuu laajaan oikeudelliseen osaamiseen, vastuuntuntoon ja luottamukseen. Tarjoamme palveluita sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Toteutamme toimeksiannon yhteistyössä asiakkaamme kanssa, joten asiakas on aina tietoinen toimeksiannon eri vaiheista. Hoidamme myös jatkuvasti kertaluontoisia toimeksiantoja asiakkaille, joilla ei ole tarvetta säännöllisiin oikeudellisiin palveluihin. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Täsmällisyys ja kustannustehokkuus.

Reims & Co hoitaa toimeksiannot täsmällisesti ja kustannustehokkaasti. Ongelmanratkaisun lähtökohtana on aina asiakkaan etu. Tärkeän osan asiakastyössämme muodostaa konsultointi, ennaltaehkäisevä suunnittelutyö sekä oikeudellinen riskianalyysi. Tarjoamme käytännönläheisiä ratkaisuja, joista asiakas hyötyy oikeassa hinta-laatu -suhteessa.

Blogissamme

Jussi Sarvikivi jatkaa Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana

Muun muassa rikosprosessioikeuteen erikoistunut asianajajamme Jussi Sarvikivi nimettiin jatkamaan Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana kaudella 2020-2022. Jussi on toiminut Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän jäsenenä vuodesta 2012 lukien ja sen puheenjohtajana vuodesta 2016 lukien.

Lag om penningsamlingar - vad innebär s.k. "småskalig insamling"?

Den 1 mars 2020 trädde den nya lagen om penninginsamlingar i kraft. Den nya lagen är väl-kommen inte minst genom införandet av så kallad ”småskalig insamling” som betydligt under-lättar penninginsamling för såväl allmännyttiga stiftelser, föreningar och andra registrerade samfund som för mindre, oregistrerade grupper. Där penninginsamlingar tidigare har förutsatt tillstånd från polismyndigheten är det numera under vissa förutsättningar tillräckligt att göra en anmälan om anordnande av penninginsamling. Därtill har alltså kretsen av sammanslut-ningar som tillåts ordna penninginsamlingar vidgats.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643