Asianajoa vuodesta 1931.

Asiantuntemus.
Teemme monimutkaisesta yksinkertaista.

Asianajotoimisto Reims & Co Oy toimii näin poikkeusaikanakin lähtökohtaisesti normaalein tavoin ja kaikki juristimme ovat palveluksessanne.

Neuvotteluja voidaan käydä hyvin helposti etäyhteydellä eikä se edellytä asiakkaalta kuin sähköpostiosoitteen, älypuhelimen ja mielellään tietokoneen. Mitään ohjelmistoja tai vastaavia ei tarvita ja neuvotteluun osallistujien määrä on käytännössä rajoittamaton. Teknisesti nämä neuvottelut ovat sujuneet hyvin ja niiden yhteydessä voidaan mm. yhdessä tutustua asiakirjoihin jaetulta näytöltä. Edelleen monessa tapauksessa ihan perinteisellä puhelinneuvottelullakin saadaan asioita vietyä eteenpäin. Toimistolla voidaan myös edelleen pitää palavereja toki viranomaisten mahdollisesti asettamia rajoituksia noudattaen.

Nyt voisi olla erityisen hyvä aika hoitaa kuntoon sellaiset lakiasiat, joiden hoitaminen normaaliaikana on jäänyt muiden kiireitten jalkoihin.

Asiantuntijoidemme ansiosta voimme tarjota vahvaa juridista tietämystä eri lainaloilta. Tunnistamme asiaasi liittyvät olennaiset seikat ja selvennämme niihin liittyvät lainsäädännölliset näkökulmat. Pystymme tarjoamaan sinulle selkeää ja kohtuuhintaista neuvontaa lakiasioissa.

Vastuuntunto ja luottamus.

Reims & Co tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia oikeudellisia palveluita. Tehokas ja ammattitaitoinen toimintamme pohjautuu laajaan oikeudelliseen osaamiseen, vastuuntuntoon ja luottamukseen. Tarjoamme palveluita sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Toteutamme toimeksiannon yhteistyössä asiakkaamme kanssa, joten asiakas on aina tietoinen toimeksiannon eri vaiheista. Hoidamme myös jatkuvasti kertaluontoisia toimeksiantoja asiakkaille, joilla ei ole tarvetta säännöllisiin oikeudellisiin palveluihin. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Täsmällisyys ja kustannustehokkuus.

Reims & Co hoitaa toimeksiannot täsmällisesti ja kustannustehokkaasti. Ongelmanratkaisun lähtökohtana on aina asiakkaan etu. Tärkeän osan asiakastyössämme muodostaa konsultointi, ennaltaehkäisevä suunnittelutyö sekä oikeudellinen riskianalyysi. Tarjoamme käytännönläheisiä ratkaisuja, joista asiakas hyötyy oikeassa hinta-laatu -suhteessa.

Blogissamme

Julkiset hankinnat

MAO 369/20 – hankintayksikkö päättää mitä hankitaan

Oikeuskäytännössä on vahvistettu, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset. Markkinaoikeus vahvisti nyt käsitellyssä tapauksessa, ettei hankintayksikön tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen.

Kansainvälinen perheoikeusPerheoikeus

International marriage settlement agreements and choice of law clauses – some points to consider

International couples considering entering into a marriage settlement agreement often contact our law firm. Situations vary; there are Finnish couples living permanently abroad, foreign couples living in Finland, couples of different nationalities living in Finland and couples of different nationalities – one of them being of Finnish nationality – living either in Finland or abroad.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643