Allmän upplysningsplikt om advokattjänster

Advokatbyrå Reims & Co Ab:s kontaktuppgifter:

Namn: Advokatbyrå Reims & Co Ab
Adress: Alexandersgatan 15 B, 00100 Helsingfors
FO-nr: 0821205-9 (momsnr FI08212059)
E-post:
Telefon: 09-6220 481
Fax: 09-644 643
Hemsida: www.reims.fi

Reims & Co Ab är antecknat i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

Att driva advokatverksamhet och att fungera som advokat förutsätter tillstånd av en behörig myndighet, dvs. av Finlands Advokatförbund. Advokaterna på Reims & Co Ab är inskrivna i advokatförteckningen som upprätthålls av Finlands Advokatförbund. Yrkesbenämningen advokat, som används av advokaterna, har getts i Finland.

Myndigheten som övervakar advokaterna på Reims & Co Ab är:

Namn: Finlands Advokatförbund
Adress: PB 194 (Simonsgatan 12 B 16), 00101 Helsingfors
E-post:
Telefon: 09 6866 120
Fax: 09 6866 1299
Hemsida: www.asianajajaliitto.fi

Tjänsterna som Reims & Co Ab erbjuder är advokattjänster. Prislistan finns tillgänglig på byrån.

Reims & Co Ab har tecknat en ansvarsförsäkring i fall av en förmögenhetsskada enligt de anvisningar om ansvarsförsäkringar som getts av Finlands Advokatförbund. Försäkringsgivarens kontaktuppgifter är:

Namn: LokalTapiola Pääkaupunkiseutu Ömsesidigt Försäkringsbolag
Adress: PB 180, 00101 Helsingfors
FO-nr: 2647339–1
Telefon: 09 453 9600
Hemsida: www.lahitapiola.fi

Reims & Co Helsingfors

Alexandersgatan 15 B, 6 vån.
00100 Helsingfors
Finland

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ta kontakt