.
Palvelumme

Omistautuminen vaatii työtä ja sitoutumista. Asiakkaittemme liiketoiminta on oman liiketoimintamme tärkeä osa.

Palvelut yksityisille

Reims & Co tarjoaa kattavia juridisia palveluita yksityishenkilöille. Meillä on vankka kokemus yksityishenkilöitä koskevista oikeudenaloista. Hoidamme kuolinpesien selvittämisen ja jakamisen, avioerot, testamenttien ja avioehtojen laatimisen, sukupolvenvaihdokset ja muut omaisuuden luovutukset, erilaiset kiinteistö-, vuokra- ja työoikeudelliset asiat sekä oikeudenkäynnit. Lisäksi annamme veroneuvontaa. Meillä on myös pitkä kokemus kansainvälisten perheoikeudellisten asioiden hoitamisesta.

Palvelut yrityksille

Reims & Co palvelee koti- ja ulkomaisia asiakkaita kaikilla liikejuridiikan keskeisillä alueilla. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden johdosta tunnemme ja ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan keskeisen sisällön ja tavoitteet.

Asiakkainamme on sekä pörssiyhtiöitä että keskisuuria yhtiöitä ja perheyrityksiä seuraavilla toimialoilla; pankki-, vakuutus- ja sijoitustoiminta, koti- ja ulkomaankauppa, informaatioteknologia, perusteollisuus, rakentaminen, lääketeollisuus, terveydenhuolto, media- ja kustannusala sekä viihdeteollisuus. Palvelemme myös julkishallinnon yhteisöjä sekä säätiöitä ja yhdistyksiä.

Erityisosaamisalueet

Arvopaperimarkkinaoikeus
Edunvalvonta
Immateriaalioikeus
Insolvenssioikeus
Julkiset hankinnat
Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Kauppaoikeus
Kiinteistöoikeus
Kilpailuoikeus
Kuluttajansuoja
Lapsioikeus
Mediaoikeus
Oikeudenkäynnit
Perhe- ja perintöoikeus
Rakennusoikeus
Rikosoikeus
Sisäinen tarkastus; erityisesti väärinkäytöstilanteet ja -riskit
Sopimusoikeus
Säätiö- ja yhdistysoikeus
Työoikeus
Urheiluoikeus
Vaativat yritystoimintaan liittyvät rikosasiat
Vakuutusoikeus
Vahingonkorvausoikeus
Vero-oikeus
Välimiesmenettelyt
Yhteisöjen ja yksityishenkilöiden omaisuusjärjestelyt
Yhtiöoikeus
Yritysjärjestelyt
Yrityssalaisuudet ja tietosuoja

Hoidamme seuraavanlaisia toimeksiantoja

Perhe- ja jäämistöoikeus
avioehdot
avioerot
edunvalvonta-asiat
huoltajuuteen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät kysymykset
jäämistösuunnittelu
perinnönjaot ja ositukset
pesänselvitykset
sukupolvenvaihdokset
testamentit

Vero-oikeus
ennakkopäätökset
veroilmoitukset
veroneuvonta ja -suunnittelu
verovalitukset

Muuta
hallinto-oikeudelliset asiat
jakotoimitukset, ympäristö- ja kaavoituskysymykset
kiinteistöasiat
konkurssit
kuluttajansuoja
lainaan, panttaukseen ja takaukseen liittyvät asiat
lääketeollisuuteen liittyvät oikeudelliset asiat
oikeudenkäynnit
omaisuuden luovutukset
rahoitus- ja pääomamarkkinat
sopimusoikeudelliset asiat
työoikeudelliset asiat
vahingonkorvausasiat
vakuutusasiat
vuokra-asiat
yhteisöjen ja yksityishenkilöiden omaisuusjärjestelyt
yleinen liikejuridinen konsultaatio
yritysten perustamiset
yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä