Jussi Sarvikivi

Asianajaja

Jussi Sarvikivi hoitaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoja. Hänellä on laaja kokemus oikeudenkäynneistä etenkin vaativissa rikosasioissa, mutta myös riita-asioissa. Hän on hoitanut toimeksiantoja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Jussin erityisosaamisalueisiin kuuluvat rikosasioiden lisäksi perhe- ja jäämistöoikeusasiat sekä urheiluoikeuteen liittyvät toimeksiannot. Hän luennoi säännöllisesti ja on ollut mukana lainsäädäntöuudistuksia koskevissa työryhmissä. Lisäksi hän on Suomen Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän jäsen ja toimii keväästä 2023 lähtien Asianajajaliiton media-asianajajana. Media-asianajajien tehtävänä on kertoa medialle asianajotoiminnasta sekä avata oikeudenhoidon kysymyksiä suurelle yleisölle yleistajuisesti.

Yhteystiedot

Vaihde +358 9 6220 481
Suora +358 9 6220 4843

Erityisosaamisalueet

Rikosoikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Urheiluoikeus
Lapsioikeus
Oikeudenkäynnit
Vaativat yritystoimintaan liittyvät rikosasiat
Vahingonkorvausoikeus
Arvopaperimarkkinaoikeus

Koulutus

Asianajaja 2010
OTK, Helsingin yliopisto 2006

Työkokemus

Asianajotoimisto Reims & Co Oy, lakimies 2015–
Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy, osakas 2010–2015
Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy, lakimies 2006–2010

Jäsenyydet

Juristiliitto
Suomen Asianajajaliitto
Urheiluoikeuden yhdistys

Luottamustehtävät
Fair Trials International / The Legal Experts Advisory Panel LEAP (https://www.fairtrials.org/fair-trials-defenders/legal-experts/)

Kielitaito

Suomi
Ruotsi
Englanti

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs. Huom! 24.5.2024 lähtien osoitteemme on Töölönkatu 4, joka sijaitsee Eduskuntatalon lähistöllä.
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä