Ilona Piironen

Advokat, vicehäradshövding, delägare

Ilona Piironen sköter speciellt uppdrag inom familje- och kvarlåtenskapsrätt. Hon har stor erfarenhet som boutrednings- och skiftesman i dödsbon samt som skiftesman vid avvittring och avskiljande av egendom. Ilona sköter mångfaldigt även konfliktlösning och civilrättsliga rättegång. Därutöver bistår Ilona våra kunder inom arbetsrättsliga uppdrag.

Kontakt information

Växel +358 9 6220 481
Direkt +358 9 6220 4808
Mobil +358 50 346 7904

Expertis

Arvs- och familjerätt
Arbetsrätt
Rättegångar
Avtalsrätt
Barnrätt
Internationell familje- och kvarlåtenskapsrätt

Utbildning

Member of the Bar 2009
Vicehäradshövding 2000
Juris kandikat OTK Helsingfors universitet 1999

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå Reims & Co, delägare 2020–
Advokatbyrå Markku Hiekkala, delägare 2009–2019
Advokatbyrå Markku Hiekkala, jurist 2004–2009
ABB Service Oy, arbetsavtalsjurist 2000–2004
Helsingfors hovrätt, fiskal, 2000
Helsingfors tingsrätt, notarie 1999–2000

Medlemskap

Finlands Advokatförbund
Finlands Juristförbund

Förtroendeuppdrag:
Finlands Advokatförbund, medlem i Finlands Advokatförbunds delegation 2013–2019
Finlands Advokatförbund, verksamhetskontrollant 2014–
Taavinkylä skola, vice ordförande för direktionen 2013 och ordförande 2015–

Språk

Finska
Engelska
Svenska

Reims & Co Helsingfors

Alexandersgatan 15 B, 6 vån.
00100 Helsingfors
Finland

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ta kontakt