Jussi Sarvikivi

Advokat

Jussi Sarvikivi sköter ärenden för både företag och privatpersoner. Han har stor erfarenhet av rättegångar, speciellt i krävande brottmål, men också i tvistemål. Han har också skött uppdrag i Europeiska människorättsdomstolen. Till Jussis specialområden hör förutom brottmål även familje- och kvarlåtenskapsrättsliga ärenden samt ärenden inom idrottsrätt. Jussi föreläser regelbundet och har medverkat i arbetsgrupper som jobbar med lagstiftningsförändringar. Dessutom är han ordförande för medlem i Finlands Advokatförbunds expertgrupp i straffprocessrätt.

Kontakt information

Växel +358 9 6220 481
Direkt +358 9 6220 4843

Expertis

Brottmål
Arvs- och familjerätt
Internationell familje- och kvarlåtenskapsrätt
Idrottsrätt
Barnrätt
Rättegångar
Krävande straffmål med anknytning till företagsverksamhet
Skadeståndsrätt
Värdepappersmarknadsrätt

Utbildning

Advokat 2010
Juris kandidat, Helsingfors universitet 2006

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå Reims & Co Ab, jurist 2015–
Advokatbyrå Fredman & Månsson Ab, delägare 2010–2015
Advokatbyrå Fredman & Månsson Ab, jurist 2006–2010

Medlemskap

Finlands Juristförbund
Finlands Advokatförbund
Idrottsrättsliga föreningen

Förtroendeuppdrag
Fair Trials International / The Legal Experts Advisory Panel LEAP (https://www.fairtrials.org/fair-trials-defenders/legal-experts/)

Språk

Finska
Svenska
Engelska

Reims & Co Helsingfors

Alexandersgatan 15 B, 6 vån.
00100 Helsingfors
Finland

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ta kontakt