Saija Rantala

Advokat

Saija Rantala har en bred erfarenhet av rättegångar såväl inom civilrättsliga som inom brottsärenden. Till hennes specialkunskapsområden hör förutom brottmål även uppdrag gällande familje-och kvarlåtenskapsrätt. Saija fungerar även som boutrednings- och skiftesman i dödsbon samt som skiftesman vid avvittring i samband med skilsmässor.

Kontakt information

Växel +358 9 6220 481
Direkt +358 40 529 3844
Mobil +358 40 529 3844

Expertis

Rättegångar
Brottmål
Arvs- och familjerätt
Barnrätt
Skadeståndsrätt
Avtalsrätt
Förmyndarskapsärenden

Utbildning

Advokat 2013
Juris kandidat Helsingfors universitet 2006

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå Reims & Co, jurist 2018-
Advokatbyrå Heini Kotamäki, jurist 2006-2018

Medlemskap

Finlands Advokatförbund
Finlands Juristförbund
Unga Jurister rf.

Språk

Finska
Engelska
Svenska

Reims & Co Helsingfors

Alexandersgatan 15 B, 6 vån.
00100 Helsingfors
Finland

Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643