Mikko Tyynilä

Advokat, vicehäradshövding, delägare, styrelsens ordförande

Mikko Tyynilä sköter särskilt uppdrag med anknytning till bolagsrätt, kvarlåtenskapsrätt och inre revision samt straffmål gällande företag. Mikko Tyynilä har agerat ombud i många stora rättegångar. Han är medlem i Föreningen för inre revision. Som affärsverksamhetsledare ansvarar Mikko Tyynilä för den strategiska utvecklingen av Advokatbyrå Reims & Co.

Kontakt information

Växel +358 9 6220 481
Direkt +358 9 6220 4825

Expertis

Arvs- och familjerätt
Rättegångar
Avtalsrätt
Bolagsrätt
Företagsarrangemang
Inre revision - speciellt oegentligheter
Krävande straffmål med anknytning till företagsverksamhet
Värdepappersmarknadsrätt

Utbildning

Advokat 2003
Vicehäradshövding 1995
Juris kandidat, Helsingfors universitet 1990

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå Reims & Co Ab 2015–
Advokatbyrå Tyynilä Ab 2008–2014
Advokatbyrå Tyynilä & Väntsi Ab 2005–2008
Advokatbyrå Tyynilä Ab 2003–2005
Juridisk byrå Tyynilä 1995–2003
Häradsåklagare, Helsingfors 1996–2001
Helsingfors tingsrätt, notarie 1994–1995
Stadsfiskal, Helsingfors 1990–1996

Medlemskap

Finlands Juristförbund
Finlands Advokatförbund
Finska Juristföreningen
Föreningen för inre revision

Språk

Finska
Engelska
Svenska

Reims & Co Helsingfors

Alexandersgatan 15 B, 6 vån.
00100 Helsingfors
Finland

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ta kontakt