Blogi

Perintöoikeus

Perintöoikeus

Nyttjanderättstestamente – möjligheter och fallgropar

30.8.2019 — Nyttjanderätt (även kallat besittningsrätt) betyder att man har rätt att använda något som ägs av en annan. I de flesta fall när egendom byter ägare går ägande- och nyttjanderätten hand i hand, men framför allt vid köp eller gåvor mellan närstående personer samt vid testamenten händer det att dessa två rättigheter skiljs åt och ges till olika personer. I det följande fokuserar jag på nyttjanderättstestamenten och ger en översikt av vad de innebär och vad det lönar sig att tänka på om man vill använda nyttjanderätt som ett verktyg i sin arvsplanering.

Perintöoikeus

EU:n perintöasetus

8.3.2019 — Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen pesänselvittäjän määräämisestä puuttuvan toimivallan vuoksi 17.1.2019 antamallaan ratkaisulla

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä