Uutiset

Hovioikeus julisti kiinteistölahjat pätemättömäksi

Hovioikeus julisti kiinteistölahjat pätemättömäksi

Kirjoittanut
Petteri Nygrén

22.12.2020 — Helsingin hovioikeus antoi 6.11.2020 tuomion useiden kiinteistöjen luovutusta koskevassa riita-asiassa. Asiassa oli kyse viiden vuoden takaisista kiinteistöomaisuuden luovutuksista, joita rasitti oikeustoimiopillinen pätemättömyysperuste.

Asia tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa noin vuosi lahjoitusten tekemisestä. Luovuttaja kuoli kesken käräjäoikeuskäsittelyn ja hänen kuolinpesänsä jatkoi kannetta. Tuomiolla Helsingin hovioikeus kumosi asiaa koskevan Helsingin käräjäoikeuden 31.8.2018 antaman ratkaisun, jossa oikeustoimet oli katsottu asianmukaisesti tehdyiksi.

Tapaus on todennäköisesti ensimmäisiä laatuaan, koska kyse oli tilanteesta, jossa maanmittauslaitoksen sähköisessä järjestelmässä tehdyt oikeustoimet julistetaan pätemättömiksi oikeustoimilain pätemättömyysperusteiden perusteella. Ennen sähköisen järjestelmän käyttöönottoa kiinteistöluovutukset olivat mahdollisia ainoastaan julkisen kaupanvahvistajan avustuksella.

Tapauksessa luovuttajan pankkitunnuksilla oli maanmittauslaitoksen sähköisessä palvelussa lahjoitettu vastikkeetta viisi hänen omistamaansa kiinteistöä sukulaiselle. Luovutuksen tekeminen oli edellyttänyt tunnistautumista luovuttajan pankkitunnuksilla, jotka eivät luovutushetkellä olleet luovuttajan hallussa eikä luovuttaja ollut itse suorittanut eikä kyennyt suorittamaan luovutuksen vaatimia teknisiä toimenpiteitä sähköisessä järjestelmässä.

Hovioikeus arvioi sitä, oliko luovuttaja luovutushetkellä sairauden ja heikon terveydentilansa vuoksi kokonaan vailla oikeustoimikelpoisuutta tai rasittiko luovutuksia muu pätemättömyysperuste. Hovioikeus totesi ratkaisussaan luovutusten tehdyn sellaisissa olosuhteissa, joista tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota niihin. Eri mieltä ollut hovioikeudenneuvos katsoi luovutukset pätemättömiksi kiskontasäännöksen perusteella.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs. Huom! 24.5.2024 lähtien osoitteemme on Töölönkatu 4, joka sijaitsee Eduskuntatalon lähistöllä.
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä