Uutiset

Ilona Piironen Reims & Co:lle osakkaaksi

Ilona Piironen Reims & Co:lle osakkaaksi

Kirjoittanut
Lena Lehmuskoski

16.1.2020 — Ilona Piironen siirtyi toimistollemme osakkaaksi tammikuussa 2020.

Ilona Piironen hoitaa erityisesti perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Hänellä on laaja kokemus pesänselvittäjän ja pesänjakajan työstä kuolinpesissä sekä pesänjakajana toimisesta omaisuuden osituksissa ja erotteluissa. Ilona hoitaa monipuolisesti myös kaikkia perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyviä oikeudenkäyntejä sekä oikeudenkäyntejä riita- ja rikosasioissa laajemminkin.

Ilona Piironen on toiminut vuodesta 1999 asianajajana ja osakkaana Asianajotoimisto Markku Hiekkala Oy:ssä. ”Olen innoissani siirtymisestä perinteikkäästä perheyrityksestä vielä vanhemman asianajotoimiston osakkaaksi. Asianajajan työ jatkuu entisellään, mutta on hienoa päästä osaksi isompaa työyhteisöä, jossa on päteviä ja mukavia kollegoja. Uskon, että minulla on paljon annettavaa Reimsille ja muutoksesta hyötyvät myös asiakkaani, kun samasta toimistosta löytyy usean eri oikeudenalan osaajia” Ilona kertoo.

Missä koet olevasi parhaimmillasi?

Tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa ja olen hyvä sovittelemaan erimielisyyksiä. Perhe- ja perintöoikeudessa tulee esiin jatkuvasti uusia ja hankalia juridisia kysymyksiä, joiden ratkaisemisessa kokemuksesta ja erikoistumisesta on paljon hyötyä.

Positiivinen elämänasenteeni auttaa välillä rankankin työn haasteissa. ”Nimi on enne - Nomen est omen” – minulle usein sanotaan.

Mikä sinua motivoi ja mikä on parasta työssäsi?

Ihmiset tulevat asianajajan luo useimmiten jonkun hankalan, ikävän tai mieltä vaivaavan asian takia. Minua motivoi asiakkaiden tyytyväisyys hankalien asioiden ratkettua tai kun asiat on saatu hoidettua. Ison oikeudenkäynnin onnistuminen tai sovinnon saavuttaminen ovat tietysti myös hyvin palkitsevia hetkiä.

Mikä on sinun tärkein tehtäväsi uudessa työpaikassa?

Asianajajan tärkein tehtävä on pitää huoli siitä, että asiakkaiden asiat hoidetaan hyvin ja täsmällisesti. Tässä tehtävässä auttaa osaava ja motivoinut työyhteisö. Isommalla toimistolla on osaajia usealta eri oikeudenalalta ja tästä edusta omalle vanhalle asiakaskunnalleni olen erityisen iloinen.

Olen johtanut aiemmin pienempää asianajotoimistoa, joten minulla on hyvä kokonaiskuva ja oppi osakkaan tehtävistä. Yrityksen menestymisen ohella tärkeää on huomioida koko työyhteisön viihtyminen ja hyvä työilmapiiri. Asiantuntijayhteisössä osakkaan tulee olla helposti lähestyttävä ja oikeudenmukainen.

Missä näet Reims & Co:n 10 vuoden päästä?

Vuonna 1931 perustettu Reims & Co on 100-vuotiaana edelleen yksityis- ja yritysasiakkaita palveleva kaksikielinen asianajotoimisto, joka on laajentunut entisestään. Uskon, että työporukan mukava yhteishenki ja asiakaslähtöisyys kehittävät yritystä edelleen tällä vuosikymmenellä.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä