Uutiset

Jussi Sarvikivi jatkaa Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana

Jussi Sarvikivi jatkaa Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana

Kirjoittanut
Lena Lehmuskoski

6.10.2020 — Muun muassa rikosprosessioikeuteen erikoistunut asianajajamme Jussi Sarvikivi nimettiin jatkamaan Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana kaudella 2020-2022. Jussi on toiminut Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän jäsenenä vuodesta 2012 lukien ja sen puheenjohtajana vuodesta 2016 lukien.

Rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän tehtäviin on kuulunut etenkin lausuntojen laatimista ministeriölle ja eduskunnan valiokunnille lainsäädäntöuudistuksista. Tämän lisäksi Jussi on edustanut Asianajajaliittoa EU-lainsäädäntöön liittyvissä projekteissa vuodesta 2010 lukien, ollut Asianajajaliiton nimeämänä edustajana useissa oikeusministeriön lainvalmistelutyöryhmässä, ollut useita kertoja kuultavana lakivaliokunnassa lainsäädäntöuudistuksista sekä toiminut kouluttajana ja puhujana useissa tilaisuuksissa.

Asianajajaliiton oikeuspoliittiset lausunnot valmistellaan pääasiassa liiton oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joita on yhteensä 19. Ryhmien jäseniä kutsutaan usein myös eduskuntaan kuultavaksi lainsäädäntöhankkeista. Ryhmissä toimii noin 125 asianajajaa, jotka ovat oman oikeudenalansa huippuosaajia.

Lue lisää Suomen Asianajajaliiton julkaisusta: https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/oikeudelliset-asiantuntijaryhmat/

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs. Huom! 24.5.2024 lähtien osoitteemme on Töölönkatu 4, joka sijaitsee Eduskuntatalon lähistöllä.
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä