NyheterUutiset

Reims & Co – en tvåspråkig advokatbyrå med anor från år 1931

Reims & Co – en tvåspråkig advokatbyrå med anor från år 1931

Kirjoittanut
Max Jaakkola

6.11.2023 — I Finland finns det kring 20 000 jurister, varav endast cirka 2200 är advokater. Endast jurister som godkänts som medlemmar av Advokatförbundet får använda yrkesbenämningen advokat. Av Finlands 2200 advokater är endast en rätt så liten andel finlandssvenskar.

Advokatbyrå Reims & Co, som har sina rötter över 90 år tillbaka i tiden i Advokatbyrå Lindqvist & Rothe, har ända sedan år 1931 betjänat kunder också på svenska. Även idag har Reims & Co flera svenskspråkiga advokater som utöver finsk- och engelskspråkig service också ger svenskspråkig service inom ett flertal olika rättsområden. På motsvarande sätt som när man besöker t.ex. läkaren så är det för många kunder tryggt att få kommunicera på sitt eget modersmål när det är fråga om komplicerade juridiska angelägenheter.

Utgående från vår erfarenhet så är det inte enbart svenskspråkiga företag och privatpersoner verksamma i Finland som uppskattar att de kan uträtta sina juridiska ärenden på svenska hos oss. Även företag och privatpersoner från Sverige har värdesatt att de fått förstklassig service på flytande svenska av våra advokater när de behövt råd om juridiska angelägenheter med en koppling till Finland.

Till skillnad från många andra finländska advokatbyråer med svenskspråkig personal, så sköter flera av byråns svenskspråkiga advokater också rättegångsärenden. Särskilt i rättegångsärenden, må det vara fråga om rättegångar i tvistemål eller brottmål, är det av särskild vikt att man får kommunicera på sitt modersmål.

Reims & Co:s advokater har en lång erfarenhet av att biträda såväl företag som privatpersoner inom ett brett juridiskt område. Vi erbjuder advokattjänster inom våra samtliga expertisområden även på svenska

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä