Uutiset

Reims & Co hosting the spring 2023 Cyrus Ross-meeting

Reims & Co hosting the spring 2023 Cyrus Ross-meeting

Kirjoittanut
Julia Kurki

5.6.2023 — In May 2023, we had had the honor of organizing our second Cyrus Ross meeting in Helsinki.

International cooperation has always been an essential part of Reims & Co’s operations. One significant aspect of our international relations is the long-standing partnership with Cyrus Ross, a European group of law firms, which began more than 15 years ago.

Cyrus Ross EEIG (European Economic Interest Grouping) unites law firms, from 16 different European countries. Regular biannual meetings are held by Cyrus Ross members, with each gathering hosted by a member firm in rotation. Under the current name Cyrus Ross has operated since 1992, facilitating seamless collaboration for cross-border assignments and providing access to legal expertise from across the continent. Today these kinds of cross-border resources are increasingly valuable as even more people tend to have ties to several countries.

A few weeks ago, 12.-13.5.2023, we had the privilege of hosting, for the second time, an official Cyrus Ross meeting in Helsinki. The event commenced with an official part with a general meeting, where vital matters concerning Cyrus Ross’s operations were discussed. After attending to these official responsibilities, we had the pleasure of introducing lovely Helsinki to our guests and we got to enjoy a delicious dinner by the seaside, accompanied by avecs. These two days of hosting the meeting not only enriched our cooperation with Cyrus Ross, but also provided an excellent opportunity to meet old friends and new acquaintances. The final day of our Helsinki meeting featured a day trip to Svartå Manor and Fiskars village, in wonderful weather - what a great way to end an amazing meeting with dear colleagues!

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs. Huom! 24.5.2024 lähtien osoitteemme on Töölönkatu 4, joka sijaitsee Eduskuntatalon lähistöllä.
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä