Uutiset

Whistleblowing-kanava ja ilmoitusten käsittelypalvelu

Whistleblowing-kanava ja ilmoitusten käsittelypalvelu

Kirjoittanut
Teemu Suominen

1.10.2021 — Onko organisaatiollasi jo valmiudet sammuttaa toiminnan tulipalot? Tilaa Whistleblowing-kanava ja ilmoitusten käsittelypalvelu Asianajotoimisto Reims & Co Oy:ltä

Syksyllä 2019 vahvistettu EU-direktiivi velvoittaa kaikkia 50 henkeä tai enemmän työllistäviä organisaatioita järjestämään sekä henkilöstölle että useille ulkoisille sidosryhmille ilmoituskanavan. Voitte tilata yrityksellenne vaatimukset täyttävän ilmoituskanavan sekä riippumattoman ilmoitusten käsittelypalvelun kustannustehokkaasti Asianajotoimisto Reims & Co:lta!

Täyttämällä yhteydenottolomakkeen sivun alareunassa saatte lisätietoa palvelustamme.

Ilmoitusten käsittelypalvelu Asianajotoimisto Reims & Co Oy:llä on

  • riippumaton
  • asiantunteva
  • tehokas

Palveluun kuuluu käyttäjäystävällinen Lantero AB:n sähköinen ilmoituskanava yrityksenne henkilöstön käyttöön sekä puhelinpäivystys virka-aikaan.
Käsittelypalvelun osana

  • olemme viivytyksettä yhteydessä ilmoittajaan,
  • seulomme soveltamisalan ulkopuoliset asiat,
  • pyydämme tarvittavat lisätiedot ja
  • tuotamme johdolle selkeän analyysin ilmoitukseen liittyvästä juridiikasta ja
  • annamme suositukset jatkotoimista.

Avustamme tarvittaessa varsinaisessa väärinkäytösselvityksessä.

Palvelun osana on tilaajan henkilöstön ja vastuuhenkilöiden koulutus.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs. Huom! 24.5.2024 lähtien osoitteemme on Töölönkatu 4, joka sijaitsee Eduskuntatalon lähistöllä.
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä