UutisetRikosoikeus

Turun hovioikeus antoi tuomion FNsteelin talousrikosasiassa

Turun hovioikeus antoi tuomion FNsteelin talousrikosasiassa

Kirjoittanut
Lena Lehmuskoski

20.2.2020 — Turun hovioikeus antoi maanantaina 17.2.2020 tuomion koskien törkeää velallisen epärehellisyyttä. Kokonaisuudessaan asian käsittely esitutkintavaiheineen kesti noin kuusi vuotta. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran syksyllä 2017. Hovioikeus hylkäsi syytteet ja määräsi valtion korvaamaan vastaajille lähes 400 000 euroa heidän oikeudenkäyntikuluistaan.

Asianajajamme Jussi Sarvikivi ja Mikko Tyynilä avustivat vuonna 2012 konkurssiin menneen FNsteel Oy Ab:n hallituksen jäseniä talousrikosjutussa, jossa heitä syytettiin törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja käräjäoikeudessa myös törkeästä petoksesta. Vastaajien väitettiin menettelyllään aiheuttaneen yhtiön konkurssin.

Asianomistajat vaativat, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti maksamaan heille korvauksia yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus hylkäsi vaatimukset ja määräsi maaliskuussa 2018 antamalla tuomiollaan valtion korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikulut ja asianosaiskulut, yhteensä noin 170 000 euroa. Asiasta valitettiin hovioikeuteen.

Hovioikeus on maanantaina antamassaan tuomiossaan osin muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua sekä korottanut vastaajille korvattavia oikeudenkäynti- sekä asianosaiskuluja yhteensä noin 400 000 euroon . Hovioikeuden ratkaisussa on mielenkiintoista se, että se katsoi – toisin kuin käräjäoikeus – että yhtiön maksukyvyttömyys oli syntynyt vasta hieman ennen konkurssia. Lisäksi hovioikeus katsoi vastaajien näkemyksen hyväksyen, että yhtiön toiminnan ja siten teräksen toimittamisen jatkaminen sisaryhtiöille myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa oli tapahtunut hyväksyttävästä syystä ja ollut myös yhtiön edun mukaista. Jo tällä perusteella syyte on hylätty. Lisäksi hovioikeus totesi erikseen, että vastaajat eivät myöskään tahallisesti olleet aiheuttaneet yhtiön maksukyvyttömyyttä ja siten konkurssia, joten syyte hylättiin myös tahallisuuden puuttumisen perusteella.

Tapausta on pidetty yhtenä 2000-luvun suurimpana talousrikosjuttuna Suomessa.

Kansainvälisen teräskonserni FNsteelin tehtaat sijaitsivat Kemiönsaaren Taalintehtaalla ja Koverharissa Hangossa. Tehtaiden toiminta lakkautettiin FNsteel Oy Ab:n jätettyä konkurssihakemuksen kesällä 2012. Nopeasti heikkenevä teräksen markkinatilanne ja korkeat raaka-aineiden hinnat aiheuttivat yhtiössä taloudellisia vaikeuksia.

Muokattu 22.12.2020: Päätös on lainvoimainen.

Kuva Dakota Roos

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs. Huom! 24.5.2024 lähtien osoitteemme on Töölönkatu 4, joka sijaitsee Eduskuntatalon lähistöllä.
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä