Flexibilitet.
Låt oss leva upp till dina förväntningar.

Små saker kan leda till stora problem. Vi är flexibla och anpassar oss till vilket som helst juridiskt problem, oberoende av fallets komplicerade natur. Det som är viktigt för dig är viktigt för oss.

Ansvar och förtroende.

Reims & Co erbjuder sina klienter juridiska tjänster av hög kvalitet. Vår effektiva och yrkeskunniga verksamhet grundar sig på ett brett juridiskt kunnande, ansvar och förtroende. Vi erbjuder tjänster till både privatpersoner och företag. Våra uppdrag utför vi i nära samarbete med klienten, som får fortlöpande information om uppdragets olika skeden. Vi handlägger också i hög grad uppdrag för klienter som inte regelbundet har behov av våra tjänster. Vi följer god advokatsed i all vår verksamhet.

Punktlighet och kostnadseffektivitet.

Vi tillhandahåller våra tjänster snabbt, punktligt och pålitligt. Utgångspunkten vid problemlösningen är alltid klientens intressen. En betydande del av byråns verksamhet består av fortlöpande konsultation, förebyggande planering och juridisk riskanalys. Reims & Co strävar till praktiska problemlösningar, där kostnaderna står i rätt proportion till intresset till fördel för klienten.

Reims & Co har sina rötter över 80 år tillbaka i tiden i Advokatbyrå Lindqvist & Rothe som grundades år 1931 i Helsingfors. Sitt nuvarande namn har advokatbyrån fått efter avlidne advokat Christian Reims, som kom till byrån 1957 efter avlagda studier bl.a. vid Harvard Law School i USA.

Reims & Co har etablerade internationella samarbetskontakter till välrenommerade advokatbyråer såväl i Skandinavien, i övriga delar av Europa som i USA. Byrån är medlem i ett nätverk av europeiska advokatbyråer som går under namnet Cyrus Ross International. Vi betjänar våra kunder på finska, svenska, engelska, tyska och franska.

Reims & Co Helsingfors

Alexandersgatan 15 B, 6 vån.
00100 Helsingfors
Finland

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ta kontakt