Nyheter

Erfarenheter av långvarigt delägarskap i Reims & Co Ab

Erfarenheter av långvarigt delägarskap i Reims & Co Ab

Kirjoittanut
Kristian Georgs

8.10.2019 — Advokatbyrån är en av de äldsta i Helsingfors. Den grundades år 1931 under namnet Advokatbyrå Lindqvist & Rothe. Efter detta har byråns namn ändrats ett flertal gånger. Advokat Christian Reims (min lärofader) blev delägare i advokatbyrån år 1958, varvid byrån fick namnet Advokatbyrå Chrons & Reims.

Christian Reims, som hade advokatexamen såväl från Helsingfors universitet som från Harvard University, var förutom en ytterst skicklig och internationellt uppskattad affärsjurist även en advokat med ett ytterst stort hjärta och extremt humana värderingar. Det var inte sällan han gjorde pro bono insatser för de allra svagaste i samhället och engagerade sig i människorättsfrågor. Jag vill påstå att Christian Reims blev ett begrepp såväl bland kolleger som klienter under sin långa och framgångsrika karriär.

Själv hade jag förmånen att år i slutet av 1980-talet få börja jobba i kontorsgemenskap med Reims´s byrå, för att år 1990 bli delägare i byrån, som då tog namnet Advokatbyrå Reims, Georgs & Huber. På den tiden fungerade byrån vid Alexandersgatan 48, där byrån hade varit hyresgäst ända sedan år 1958.

I det skede då jag anslöt mig till byrån var vi tre jurister samt tre sekreterare. Telefaxen var en revolutionerade nymodighet och sekreterarna skrev enligt diktering och limmade och kopierade ändringar i texterna. Även om luften på byrån var tjock av tobaksrök redan på morgonen såg jag med en viss avund på den prestige och pondus som jag upplevde att mina två kära kolleger Christian Reims och Thomas Huber hade då de satt och funderade över sina pipor på klienternas problem.

Christian Reims var en extremt kunnig, klok och vis man och Huber och jag sög i oss av allt vår mentor hade att bjuda på. Sorgen var stor då Christian Reims plötsligt avled i slutet av 1990-talet. Vi beslöt då med Huber att föra hans namn, hans storhet och vår respekt för honom vidare genom att döpa om byrån till Advokatbyrå Reims & Co Ab. Alltsedan dess har den år 1931 grundade byrån verkat under detta namn.

Efter detta har byrån vuxit till vad den är idag genom såväl fusion som nyanställningar och utvidgning av verksamheten. Efter en sejour åren 2000-2006 på Skillnadsgatan 1 återvände vi till Alexandersgatan 48, för att år 2017 flytta över gatan till Alexandersgatan 15, då det ständigt växande antalet jurister och assistenter tarvade större utrymmen. Byrån har även ett filialkontor i Borgå på adressen Biskopsgatan 16 alltsedan år 1990.

Advokatbyrå Reims & Co Ab har i alla tider varit en byrå som betjänar sina kunder på många språk och inom en mångfald av juridikens områden. Ledorden för oss har alltid varit ett brett och omfattande juridiskt kunnande, ansvar för och ett grundmurat förtroende mellan oss och våra klienter. Vi bryr oss lika mycket om den enskilda, ofta rätt försvarslösa människan, som om våra företagsklienters och samfunds intressen. Inom byrån har även medmänsklighet, omsorg om varandra och trivsel stått högt i kurs.

Jag har, som den numera äldsta delägaren i Advokatbyrå Reims & Co, med ytterst stor tillfredsställelse och stolthet fått erfara den iver och kunnighet med vilken såväl byråns nya ledargestalter som hela personalen synnerligen framgångsrikt leder byrån framåt i nutidens digitala och övriga utmaningar i äkta ”Reims anda”. Det är med stor glädje jag fortfarande får vara delaktig i Reims & Co Ab:s verksamhet.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä