Blogi

Kristian Georgs

Kristian Georgs

Nyheter

Erfarenheter av långvarigt delägarskap i Reims & Co Ab

8.10.2019 — Advokatbyrån är en av de äldsta i Helsingfors. Den grundades år 1931 under namnet Advokatbyrå Lindqvist & Rothe. Efter detta har byråns namn ändrats ett flertal gånger. Advokat Christian Reims (min lärofader) blev delägare i advokatbyrån år 1958, varvid byrån fick namnet Advokatbyrå Chrons & Reims.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä