Verotus

On aika tarkistaa kiinteistöveropäätös vuodelle 2024

On aika tarkistaa kiinteistöveropäätös vuodelle 2024

Kirjoittanut
Teemu Ylönen

27.3.2024 — Kiinteistövero on vuosittainen, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Verohallinto lähettää päätökset maaliskuussa 2024, ja verovelvollisen on tarkistettava päätöksensä oikeellisuus. Vuonna 2024 kiinteistöveroa on nostettu useissa kunnissa. Verovelvollisilla on mahdollisuus vaatia kiinteistöveroarvon alentamista, jos kohteen käypä arvo on arvioitua alempi.

Kiinteistövero on vuosittain maksettava kiinteistön omistukseen perustuva vero. Veroa maksetaan maapohjasta ja rakennuksista. Maa- ja metsätalousmaasta tai vesialueista ei kuitenkaan veroa makseta. Kiinteistöveroprosentit päätetään kunnanvaltuustoissa vuosittain lain salliman vaihteluvälin puitteissa.

Verohallinto lähettää verovelvollisille vuotta 2024 koskevat kiinteistöveropäätökset maaliskuun 2024 aikana. Kiinteistöverovelvollisen tulee tarkistaa kiinteistöveropäätöksestä, että siihen merkityt tiedot ovat oikein. Kiinteistöveropäätöksestä täytyy tarkistaa mm. maapohjan pinta-alaa, rakennusoikeutta, käyttötarkoitusta ja omistus- ja hallintaoikeutta koskevat tiedot. Tiedoissa ilmenevät virheet on korjattava Verohallinnolle. Kiinteistön tietoja on myös korjattava, mikäli rakennusta on remontoitu tai sen varustetaso (esim. sähköjen, vesijohdon tai viemäröinnin uusiminen tai lisääminen) on muuttunut. Lisäksi kiinteistöverotukseen on ilmoitettava esim. lämmitysjärjestelmän vaihtaminen tai koneellisen ilmastoinnin lisääminen tai uusiminen. Jos kiinteistöveropäätöksen tietoja korjataan, niin alkuperäiset kiinteistöveron eräpäivät saattavat muuttua. Suurimmalla osalla verovelvollisista kiinteistöveron maksupäivät ovat tänä vuonna 6.8 ja 7.10.

Kiinteistöveroa on nostettu suurimmassa osassa kuntia vuonna 2024. Tämän vuoksi verovelvollisen on hyvä tarkistaa oma kiinteistöveropäätöksensä siltäkin kannalta, onko kiinteistöveroa mahdollista saada laskettua jollain perusteella. Lähtökohta kiinteistöverotuksessa kuitenkin on, että kiinteistöveroarvon ei tulisi olla suurempi kuin kohteen käypä arvo. Kiinteistöverotusarvot on pyritty muodostamaan siten, että ne lähtökohtaisesti alittavat kohteen käyvän arvon. Välttämättä näin ei kuitenkaan aina ole.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä