Blogi

Teemu Ylönen

Teemu Ylönen

Teemu Ylönen

Teemu Ylösellä on laaja kokemus konkurssipesien pesänhoitajan tehtävistä. Lisäksi hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat sekä yksityishenkilöiden että yritysten veroasiat. Ylönen hoitaa lisäksi oikeudenkäyntejä sekä riita- että rikosasioissa. Ylösellä on kokemusta myös perhe- ja perintöoikeuteen kuuluvista toimeksiannoista.

Asiantuntijaprofiili

Verotus

On aika tarkistaa kiinteistöveropäätös vuodelle 2024

27.3.2024 — Kiinteistövero on vuosittainen, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Verohallinto lähettää päätökset maaliskuussa 2024, ja verovelvollisen on tarkistettava päätöksensä oikeellisuus. Vuonna 2024 kiinteistöveroa on nostettu useissa kunnissa. Verovelvollisilla on mahdollisuus vaatia kiinteistöveroarvon alentamista, jos kohteen käypä arvo on arvioitua alempi.

Insolvenssioikeus

Ylivelkaantuneen yrittäjän pelastusrenkaita

15.4.2020 — Koronaviruksen torjumisen sivuvaikutuksenaan tuoma taloudellisen elämän hiljeneminen koskettaa tällä hetkellä koko maailmaa. Yrityksille tilanne on hankala, kun viruksen torjuminen aiheuttaa väistämättä sivutuotteenaan suuren loven kassavirtaan lähes joka toimialalla. Näinä aikoina yrittäjien on löydettävä keinot ylivelkaantumisen estämiseen tai ainakin parhaaseen mahdolliseen selviytymiseen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Insolvenssioikeus

Yrittäjän palkka ja konkurssi

28.2.2020 — Asetettaessa käräjäoikeuden päätöksellä velallinen konkurssiin, konkurssipesälle määrätään pesänhoitaja. Konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät ovat laajat alkaen konkurssipesän omaisuuden haltuunotosta päättyen hyvässä tapauksessa jako-osuuksien maksamiseen konkurssivelallisen velkojille. Usein toki käy niin, että konkurssipesässä ei ole riittävästi varoja konkurssin jatkumiseen ns. II-vaiheeseen. Mikäli näin käy, niin konkurssi raukeaa varojen puutteen vuoksi. Tällöin velkojille ei tule lainkaan jako-osuuksia.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs. Huom! 24.5.2024 lähtien osoitteemme on Töölönkatu 4, joka sijaitsee Eduskuntatalon lähistöllä.
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä