Insolvenssioikeus

Ylivelkaantuneen yrittäjän pelastusrenkaita

Ylivelkaantuneen yrittäjän pelastusrenkaita

15.4.2020 — Koronaviruksen torjumisen sivuvaikutuksenaan tuoma taloudellisen elämän hiljeneminen koskettaa tällä hetkellä koko maailmaa. Yrityksille tilanne on hankala, kun viruksen torjuminen aiheuttaa väistämättä sivutuotteenaan suuren loven kassavirtaan lähes joka toimialalla. Näinä aikoina yrittäjien on löydettävä keinot ylivelkaantumisen estämiseen tai ainakin parhaaseen mahdolliseen selviytymiseen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Pehmein keino on toki pyytää velkojilta pidennystä laskujen eräpäiviin tai muuten pyrkiä sopimaan maksujärjestelyistä esimerkiksi jakamalla maksut eriin. Sopimaan pyrkiminen on suositeltavaa varsinkin tilanteessa, jossa toinen vaihtoehto on jättää velat maksamatta tai ainoastaan jotkin veloista pystyisi maksamaan ajallaan. Vaarana on tällöin, että maksetut maksut katsotaan jonkin velkojan suosinnaksi, jos tilanne etenee konkurssimenettelyyn. On myös mahdollista, että ennen konkurssiin asettamista maksetut maksut voidaan peräyttää konkurssilainsäädännön perusteella takaisin konkurssipesään.

Esimerkiksi Finnvera ja Helsingin kaupunki ovat koronatilanteen johdosta jättäneet vuokria perimättä ja Verohallinto pidentänyt ilmoitusten määräaikoja yrittäjien taakan helpottamiseksi. Vakuutusyhtiö Fennia on ilmoittanut valmiudestaan pidentää yritysasiakkaiden laskujen maksuaikoja tai antaa vuokrahelpotuksia. Lisäksi TyEL-maksulle voi saada eläkeyhtiöiltä kolme kuukautta enemmän maksuaikaa.

Vaikeasti velkaantuneelle, muttei kuitenkaan pysyvästi maksukyvyttömälle yritykselle laki tarjoaa mahdollisuuden hakeutua velkasaneeraukseen. Saneerausohjelma tarjoaa yritykselle mahdollisuuden saada velkojaan leikattua ja saada velkojaan järjesteltyä myös muulla tavoin niin, että liiketoiminta voidaan tervehdyttää. Menettelyyn voi päästä niin yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys tai säätiökin. Jos saneerauksen edellytykset täyttyvät, velkaantunut liiketoiminta voidaan maksusuunnitelman ja velkajärjestelyjen avulla nostaa takaisin jaloilleen. Esimerkiksi Stockmann on ilmoittanut hakeutuvansa yrityssaneeraukseen liiketoimintansa pelastamiseksi.

Lopullisena ratkaisuna yhtiön pysyvään maksukyvyttömyyteen on hakea yritys konkurssiin. Konkurssipesän pesänhoitaja realisoi tällöin pesän omaisuuden, ja saadut varat jaetaan velkojille heidän etuoikeuksiensa ja saatavien suuruuden perusteella. Konkurssissa yrittäjälle itselleen jää kuitenkin harvoin mitään käteen. Siksi maksujärjestelyistä sopimista velkojien kanssa tai yrityssaneerausta kannattaakin harkita jo ennen kuin tilanne on muodostunut sellaiseksi, että konkurssiin hakeutuminen on ainoa vaihtoehto.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä