Blogi

Jussi Sarvikivi

Jussi Sarvikivi

Jussi Sarvikivi

Jussi Sarvikivi hoitaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoja. Hänellä on laaja kokemus oikeudenkäynneistä etenkin vaativissa rikosasioissa, mutta myös riita-asioissa. Hän on hoitanut toimeksiantoja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Jussin erityisosaamisalueisiin kuuluvat rikosasioiden lisäksi perhe- ja jäämistöoikeusasiat sekä urheiluoikeuteen liittyvät toimeksiannot. Hän luennoi säännöllisesti ja on ollut mukana lainsäädäntöuudistuksia koskevissa työryhmissä. Lisäksi hän on Suomen Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän jäsen ja toimii keväästä 2023 lähtien Asianajajaliiton media-asianajajana. Media-asianajajien tehtävänä on kertoa medialle asianajotoiminnasta sekä avata oikeudenhoidon kysymyksiä suurelle yleisölle yleistajuisesti.

Asiantuntijaprofiili

Rikosoikeus

Korkein oikeus antoi ratkaisun 7.7.2023 koskien asianomistajan henkilöllisyyden salaamista rikosasiaan liittyvässä hakemusasiassa

6.9.2023 — Korkein oikeus katsoi, että asianomistajan henkilöllisyys voidaan määrätä salassa pidettäväksi myös rikosasiaan liittyvässä hakemusasiassa. Samaa kysymystä koskeva lainmuutos tulee voimaan 1.10.2023

Rikosoikeus

Minkälaista on hoitaa ns. julkisuusjuttua, eli julkisuudessa kenties jo esitutkinnan alusta olevaa toimeksiantoa?

11.7.2019 — Oikeudenkäynnit – varsinkin rikosoikeudenkäynnit – kiinnostavat ihmisiä enenevässä määrin. Olen ollut työssäni siten onnekas, että olen saanut ja saan nykyisin hoitaa paljon mielenkiintoisia toimeksiantoja eli ns. juttuja. On kuitenkin tärkeä huomata, että mielenkiintoinen juttu voi yhtä hyvin olla pörssiyhtiötä koskeva rikosasia kuin täysin tavanomaiselta vaikuttava perheriita. Kuten eräs kollega aikanaan on sanonut: ”ei ole isoja juttuja tai pieniä juttuja, on vain juttuja”. Suurin osa jutuista ei koskaan päädy lehtien palstoille, ja useimmiten tilanne on se, että ainakaan päämies ei julkisuutta omalle asialleen kaipaa. Mediaa ei kuitenkaan voi itse kontrolloida, ja joskus tilanne on sellainen, että toimittajien uteliaisuudelta ei voi välttyä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä