Blogi

Maria Renlund

Maria Renlund

Maria Renlund

Maria Renlund keskittyy pääasiassa jäämistö- ja varallisuusoikeuteen. Hän avustaa myös monipuolisesti verotukseen liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi Marialla on kokemusta kiinteistöihin liittyvistä kysymyksistä ja vuokralainsäädännöstä.

Asiantuntijaprofiili

Lag om penningsamlingar - vad innebär s.k. "småskalig insamling"?

22.9.2020 — Den 1 mars 2020 trädde den nya lagen om penninginsamlingar i kraft. Den nya lagen är väl-kommen inte minst genom införandet av så kallad ”småskalig insamling” som betydligt under-lättar penninginsamling för såväl allmännyttiga stiftelser, föreningar och andra registrerade samfund som för mindre, oregistrerade grupper. Där penninginsamlingar tidigare har förutsatt tillstånd från polismyndigheten är det numera under vissa förutsättningar tillräckligt att göra en anmälan om anordnande av penninginsamling. Därtill har alltså kretsen av sammanslut-ningar som tillåts ordna penninginsamlingar vidgats.

Perintöoikeus

Nyttjanderättstestamente – möjligheter och fallgropar

30.8.2019 — Nyttjanderätt (även kallat besittningsrätt) betyder att man har rätt att använda något som ägs av en annan. I de flesta fall när egendom byter ägare går ägande- och nyttjanderätten hand i hand, men framför allt vid köp eller gåvor mellan närstående personer samt vid testamenten händer det att dessa två rättigheter skiljs åt och ges till olika personer. I det följande fokuserar jag på nyttjanderättstestamenten och ger en översikt av vad de innebär och vad det lönar sig att tänka på om man vill använda nyttjanderätt som ett verktyg i sin arvsplanering.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä